به گزارش راگانیوز ؛ محمد عباسی اظهار داشت: ۳۱ مورد دیوار کشی، ساختمان غیر مجاز و فنس کشی در اراضی کشاورزی این شهرستان با همکاری قوه قضاییه، بخشداری، نیروی انتظامی و شهرداری تخریب شد.

وی ادامه داد: تخریب اراضی تصرف شده در کهریزک بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح حفظ اراضی زراعی و باغ ها صورت گرفته است و طی آن ۱۱ کانکس نیز از این اراضی توسط جهاد کشاورزی جمع آوری شده است.
عباسی با بیان اینکه برخی افراد سود جو با طرح های ساخت کارخانه قارچ و گلخانه اقدام به تغییر کاربری زمین های کشاروزی می کنند، عنوان کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز بار اول رفع تصرف و بار دوم متخلف به ۶ ماه حبس بر اساس قانون محکوم می شود.
وی اظهار داشت: سود جویان و زمین خواران این زمین های کشاورزی را از کشاورزان به قیمت ارزان می خریدند و بدون داشتن مجوز قانونی و با تغییر کاربری، این زمین ها را با قیمت های چند برابر به فروش می رساندند.
عباسی اضافه کرد: این افراد با حصارکشی به دور زمین ها و با ساخت ساختمان، سعی در تصرف اراضی ملی را داشتند.
وی افزود: با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این زمینه با قاطعیت به دنبال رفع تصرف اراضی ملی از هر شخص حقیقی و حقوقی هستیم تا این ثروت‌های غنی خدادادی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

ایرنا