به گزارش راگانیوز ، حسن خلیل آبادی شامگاه دوشنبه در سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرستان ری اظهار داشت: اگر برخی محلات قدیمی ری به بهانه تخریب و نوسازی تغییر نمی کرد اکنون این شهر هویت قدیمی و کهن خود را حفظ کرده بود.
وی با بیان اینکه هویت محلات را از بین بردن و شهرک های جدید احداث کردن کار درستی نیست، تصریح کرد: نوسازی بافت های فرسوده این شهر باید با حفظ هویت قدیمی و محلی انجام شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با این سبک از ساخت و ساز تعلق پذیری شهروندان به سنت و هویت کاهش می یابد و شهروندان دیگر احساس تعلق به آن مکان را نخواهند داشت و آسیب های اجتماعی و عدم مشارکت های مردمی در مدیریت شهری بروز می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خواهر خواندگی شهر مذهبی ری در یکی از کشورهای جهان گفت: با توجه به انعقاد قرارداد خواهرخواندگی تهران و روم به دنبال یافتن الگوی شهر مذهبی مقارن با شهرری هستیم.
خلیل آبادی افزود: نامگذاری روز ری و ثبت آن در تقویم ملی از دیگر امور مورد توجه و در حال پیگیری به شمار می رود و کارشناسان و اهل دانش و فن می توانند در انتخاب یک مناسبت ارزشمند در راستای نامگذاری روز ری به شورا شهر یاری برسانند.
سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرستان ری با حضور حسن خلیل آبادی و حجت نظری از اعضای شورای شهر تهران و تمامی شهرداران و بخشداران روستاها و شهرستان های شهرری برگزار شد.

ایرنا