به گزارش راگانیوز به نقل از  روابط عمومی شورای اسلامی شهر کهریزک؛ اعضای شورای اسلامی شهر کهریزک از زحمات و تلاش بی وقفه آقای حمزه و خانم خوش صحبت؛ مدیران روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزک تقدیر بعمل آوردند وسعید فروغی در این مراسم گفت: روابط عمومی ها به منزله پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند که با ایجاد ارتباط موثر و صادقانه فرصت مغتنمی را برای شفاف سازی فعالیت های نهادهای مربوطه فراهم می آورند.

دبیر شورای اسلامی شهر کهریزک در ادامه افزود: خوشبختانه تاکنون مدیران روابط عمومی های شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزک در انجام رسالت خود موفق و سربلند بوده اند و با انتشار به موقع اخبار و رویدادها، انتقال پیشنهادات و انتقادها و ایجاد ارتباط موثر و دوسویه بین شهروندان و مدیریت شهری توانسته اند گام خوبی در مسیر تعالی حوزه فعالیتشان بردارند.

در پایان مراسم با اهدای لوح از زحمات مدیران روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی کهریزک تقدیر بعمل آمد .