به گزارش راگانیوز ، هدایت الله جمالی پور روز یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ری اظهار داشت: آثار باستانی و میراث فرهنگی شناسنامه هر کشوری محسوب می شوند و آثار باستانی است که قدمت، تاریخچه و تمدن هر سرزمینی را مشخص می کند، پس حفاظت و حراست از آنها امری ضروری است.
وی تصریح کرد: وضعیت آثار تاریخی جنوب پایتخت نسبت به ۵۰ سال گذشته متفاوت است و آثاری همچون برج نقاره خانه و چشمه علی از سرمایه های بزرگ کشور محسوب می شوند که در شرایط مناسبی به سر نمی برند.
فرماندار شهرستان ری تصریح کرد: در حالی که بسیاری از باستان شناسان خارجی آرزو دارند که آثار ری را از نزدیک بازدید کنند، ولی بعد از سفر به این منطقه از نحوه احیا و مرمت این آثار ناامید می شوند.
وی افزود: پژوهشکده های تاریخی و فرهنگی باید در زمینه آثار تاریخی و فرهنگی ری باید به صورت کاربردی وارد عمل شوند و فعالیت های پژوهشی بیشتری انجام دهند.
جمالی پور در ادامه گفت: متاسفانه مدیریت شهری ری نیز به خوبی طراحی نشده و این شهر با قدمتی هشت هزار ساله باید بر اساس مدلی تاریخی و باستانی شهرسازی شود که این مهم انجام نشده است.

ایرنا