به گزارش راگانیوز ؛ سعید خال اظهار داشت: یکسان سازی قبور غیر استاندارد از طریق شماره تماس ثبت شده در سامانه بهشت زهرا(س) با بازماندگان متوفی هماهنگ می شود.

وی تصریح کرد: ضوابط ارتفاع قبور قطعات مختلف در شورای هیات مدیره سازمان بهشت زهرا(س) تصویب و اجرایی می شود و وضعیت جغرافیایی و نوع خاک هر کدام از قطعات در ارتفاع قبور تعیین کننده است.
خال یادآور شد: طبق مقررات سازمان بهشت زهرا(س)، حداکثر ارتفاع مجاز قبور ۱۰ سانتیمتر تعیین شده و استفاده از تصاویر غیر محجبه بانوان بر روی سنگ قبرها و نصب کتیبه های عمودی و چراغ بر روی قبور ممنوع است.
وی با اشاره به اینکه بنر اطلاع رسانی ارتفاع قبور و سنگ قبر در تمامی بخش های بهشت زهرا(س) نصب شده است، عنوان کرد: ابعاد سنگ برای قبرهای یک طبقه ۵۰ در ۱۰۰ و قبرهای ۲ و سه طبقه ۶۰ در ۱۸۰ است که در فازهای مختلف بهشت زهرا(س) این اعداد متفاوت است.
خال ادامه داد: ارتفاع قبور فقط در برخی قطعات که در بنر اطلاع رسانی اشاره شده و به ویژه هنرمندان به بیش از ۱۰ سانتیمتر مجاز است.
بهشت زهرا(س) بزرگترین آرامستان ایران است که در جنوب تهران قرار دارد و در حال حاضر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را در خود جای داده است.

ایرنا