به گزارش راگانیوز به نقل از  روابط عمومی شورای اسلامی شهر کهریزک؛ شهردار کهریزک روابط عمومی را به عنوان پل ارتباطی شهرداری، شورای اسلامی و شهروندان عنوان کرد و اظهار داشت: فعالیت مناسب و صادقانه مدیران روابط عمومی در انعکاس اخبار و اقدامات مجموعه مدیریت شهرداری و شورای اسلامی به شهروندان یکی از مهمترین ویژگی های حوزه ارتباطات محسوب می شود.

وی در ادامه افزود:  فعالیت فعالان حوزه روابط عمومی را که باعث رشد و ارتقای ساختار کیفی و کمی مدیریت شهری می شوند را قدر  نهاده و برای این قشر آرزوی موفقیت و کامیابی روز افزون داریم.