شهردار باقرشهر گفت: 81 هکتار از محدوده 500 هکتار بافت شهری باقرشهر فرسوده است که جزء بافت ناکارآمد شهری محسوب می شود.

وی تصریح کرد: بافت های فرسوده شهری باقرشهر به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی تاسیسات، خدمات و زیرساخت های شهری آسیب پذیر است و ازارزش مکانی، محیطی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه در بودجه امسال دولت برای بازسازی بافت های فرسوده اعتبارات خوبی در نظر گرفته است، گفت: مدیریت شهری باقرشهر در جهت نوسازی بافت های فرسوده باید از این فرصت ایجاد شده به بهترین شکل استفاده نماید چرا که نوسازی بافت فرسوده علاوه بر توسعه شهری موجب افزایش اشتغال و رفع بیکاری نیز می شود.
علیرضا ناصری پور در ادامه از تبدیل شهرسنگ باقرشهر به شهر نمایشگاهی خبر داد و گفت: شهر سنگ باقرشهر بر اساس طرح تفضیلی جدید به شهر نمایشگاهی و تجاری تبدیل می شود.
وی عنوان کرد: ایجاد شهر نمایشگاهی و تجاری در باقرشهر علاوه بر رونق کسب و کار فعالان اقتصادی موجبات اشتغال جوانان جویای کاری جنوب تهران را نیز مهیا می کند.

ایرنا