سی و سومین شماره دوهفته نامه «آوای ری» منتشر شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

سی و سومین شماره دوهفته نامه «آوای ری» منتشر شد

نشریه «آوای ری» در هشت صفحه تمام رنگی منتشرشد .

نشریات ری
شماره ۳۱ دوهفته نامه «آوای ری » منتشر شد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

شماره ۳۱ دوهفته نامه «آوای ری » منتشر شد

نشریه «آوای ری» در هشت صفحه تمام رنگی منتشرشد

شماره ۳۰ دوهفته نامه «آوای ری » منتشر شد ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

شماره ۳۰ دوهفته نامه «آوای ری » منتشر شد

نشریه «آوای ری» در هشت صفحه تمام رنگی منتشرشد .

معرفی فرصت های سرمایه گذاری در سال ۹۷ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

معرفی فرصت های سرمایه گذاری در سال ۹۷

 هجدهمین شماره «دنیای سرمایه‌گذاری» ویژه صاحبان سرمایه و تجارت و علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی منتشر شد.

شماره 30 دوهفته نامه آوای ری منتشر شد ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

شماره 30 دوهفته نامه آوای ری منتشر شد

صفحات شماره 30 دوهفته نامه «آوای ری»

بیست و نهمین شماره دوهفته نامه «آوای ری » منتشر شد ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

بیست و نهمین شماره دوهفته نامه «آوای ری » منتشر شد

نشریه «آوای ری» در هشت صفحه تمام رنگی منتشرشد و اخبار و رویدادهای مهم شهرستان ری و حومه از جمله : « نمایش وحدت و اقتدار مردم ری درحماسه 22 بهمن»،« شهرری نامزد پایتخت کتاب ایران شد «،«احتمال تعلل در مهار قیمت به خاطر سود ظاهری دولت از تسعیر ارز » ملاحظه نمائید.

بیست و هشتمین شماره دوهفته نامه ی آوای ری منتشر شد ۰۴ دی ۱۳۹۶

بیست و هشتمین شماره دوهفته نامه ی آوای ری منتشر شد

بیست و هشتمین شماره دوهفته نامه ی آوای ری نشریه اختصاصی شهرستان ری منتشر شد صفحات ویژه نامه  

بیست و هفتمین شماره دو هفته نامه «آوای ری » منتشر شد ۲۲ آذر ۱۳۹۶

بیست و هفتمین شماره دو هفته نامه «آوای ری » منتشر شد

نشریه «آوای ری» در هشت صفحه تمام رنگی منتشرشد و اخبار و رویدادهای مهم شهرستان ری و حومه از جمله : تهدیدی جدی برای مسئولان و مردم«آیا ری آماده مقابله با زلزله است؟»،« کارتن خواب ها سوژه داغ فصل سرد»،«وزیر اقتصاد خبرداد:فروش ۱۵ میلیاردتومانی اموال مازاد بانک ها از سال گذشته تاکنون» ملاحظه نمائید.

بيست ويكمين شماره دوهفته نامه عصر جوان با سردبيري و سرپرستي محمد حسين عباسي منتشر شد ۱۷ آذر ۱۳۹۶

بيست ويكمين شماره دوهفته نامه عصر جوان با سردبيري و سرپرستي محمد حسين عباسي منتشر شد

بيست ويكمين شماره دوهفته نامه عصر جوان با سردبيري و سرپرستي محمد حسين عباسي منتشر شد .