بدن بیمار
پزشک حواس پرت در بیمارستان شهرمان پانسمان را در بدن بیمار جا گذاشت ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

پزشک حواس پرت در بیمارستان شهرمان پانسمان را در بدن بیمار جا گذاشت

بیماری که به دلیل جراحی زانو در یک بیمارستان دولتی بستری شده بود پس از چند ماه درد، ورم و عفونت از محل جراحی خود متوجه جا ماندن گاز پانسمان توسط تیم پزشکی در بدن خود شد.