حسن آقامیری
حکم خلع لباس حسن‌آقامیری اجرا شد/ «به من گفتند همین‌جا لباست را دربیاور» ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

حکم خلع لباس حسن‌آقامیری اجرا شد/ «به من گفتند همین‌جا لباست را دربیاور»

حکم خلع لباس حسن‌آقامیری اجرا شد و حکم بازداشت به او ابلاغ شد.