خاموشی
آیا برای مدیریت مصرف برق کاری انجام داده اید ؟ ۲۰ تیر ۱۳۹۷

آیا برای مدیریت مصرف برق کاری انجام داده اید ؟

اگر سری به صفحات شبکه های اجتماعی بزنید با موجی از نارضایتی های مردمی برای خاموشی های اخیر روبرو می شویم که به علت مشکلاتی که برای هموطنانمان به وجود آورده نوک پیکان این اعتراضات را به سوی اداره برق و وزارت نیرو نشانه رفته است اما از زاویه ای دیگر به این معضل نگاه کنیم !!!