پامپ
کارخانه جات پلاستیک که اقدام به توری سوزی میکنند پلمپ می شود ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارخانه جات پلاستیک که اقدام به توری سوزی میکنند پلمپ می شود

با دستور شهردار باقرشهر کارخانه های پلاستیک که اقدام به توری سوزی میکنند به شدت برخورد و پلمپ می شود .