393
کمیته امداد شهرستان ری 393 وام به مددجویان پرداخت کرده است ۰۳ آبان ۱۳۹۴

کمیته امداد شهرستان ری 393 وام به مددجویان پرداخت کرده است

 مدیر کمیته امداد شهرستان ری گفت: این کمیته در 6 ماهه ابتدایی سالجاری، 393 وام با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان پرداخت کرده است.