70
پیشرفت احداث بزرگراه دولت آباد به مرز 70 رصد رسید ۲۷ فروردین ۱۳۹۳

پیشرفت احداث بزرگراه دولت آباد به مرز 70 رصد رسید

 قاسم مالداراظهار داشت : پایه های پل شمال به شرق تقاطع غیرهمسطح بزرگراه دولت آباد با بزرگراه امام علی(ع) به طور کامل احداث شده و عملیات قالب بندی این سازه ترافیکی متعاقب رفع معارض دکل های برق با سرعت مناسبی ادامه دارد. وی در تشریح روند پیشرفت عملیات اجرایی در سایر بخش های این پروژه، […]